รายละเอียดเทคโนโลยี

Next-Generation Sequencing (NGS)

More actionable data and insights in one go. More confidence at one glance. A small step for you, a giant leap for your results. The application of Next-Generation Sequencing (NGS) technologies to clinical research is having a major impact on the identification of genetic variants that impact human health. NGS enables the study of multiple disease markers from a single sample in a single analysis, making it both faster and cheaper than traditional single gene analyses. Recent technological developments in instrumentation, consumables and bioinformatics have brought NGS to the benchtop and are enabling the clinical research community to find answers to many of the most challenging questions. NGS is helping to refine our understanding of disease and provide the potential to create better research tools.

 

PDF  ใบ Request  ดาวน์โหลดที่นี่

PDF โบว์ชัวร์ Lab ที่เปิดให้บริการ  ดาวน์โหลดที่นี่

PDF  โบว์ชัวร์ GeneReader NGS System  ดาวน์โหลดที่นี่

PDF ของ GeneRead QIAact Lung DNA  ดาวน์โหลดที่นี่

PDF ของ The QIAact Myeloid DNA UMI  ดาวน์โหลดที่นี่

PDF ของ GeneRead QIAact Actionable Insights Tumor DNA UMI  ดาวน์โหลดที่นี่

PDF ของ GeneRead™ QIAact BRCA Advanced Panel  ดาวน์โหลดที่นี่

PDF ของ QCI™ Interpret for Routine Oncology Testing  ดาวน์โหลดที่นี่

กรุณาเข้าสู่ระบบ
×
ลืมรหัสผ่าน
×