เทคโนโลยีในระบบบริการ

Xpert ® Flu

Xpert ® Flu

Accurate diagnosis of influenza is critical for clinical management, infection control, and public health actions. Because of variability in RIDT performance.
GeneXpert® System

GeneXpert® System

On-site molecular diagnostics empowers Physician Office Laboratories (POLs) to more effectively support clinicians with value added services that will better guide clinical care, increase patient satisfaction, and improve efficiencies.
QIAstat-Dx

QIAstat-Dx

The DiagCORE® Gastrointestinal Panel V2 utilizes proven QIAGEN® sample and assay technologies to provide clinical insights for patients with suspected gastrointestinal infections.
คุณแม่ที่ควรรับตรวจ NIFTY

คุณแม่ที่ควรรับตรวจ NIFTY

ในช่วงของการตั้งครรภ์ การตรวจคัดกรองโรคทางพันธุกรรมของทารกในครรภ์ เป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมความพร้อมต่อสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ของทารกเบื้องต้น
Next Generation Sequencing (NGS)

Next Generation Sequencing (NGS)

More actionable data and insights in one go. More confidence at one glance. A small step for you, a giant leap for your results.
กรุณาเข้าสู่ระบบ
×
ลืมรหัสผ่าน
×