รายละเอียดผลงาน

การศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาเตรียมสิ่งส่งตรวจโดยเครื่องเตรียมสิ่งส่งตรวจอัตโนมัติระหว่าง

 Roche MODULAR PRE-ANALYTICS (MPA) และ Roche Cobas 8100 ในงานเคมีคลินิก รพ.ศรีนครินทร์

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด PDF

กรุณาเข้าสู่ระบบ
×
ลืมรหัสผ่าน
×