รายละเอียดผลงาน

พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ Urine total protein เพื่อลดต้นทุน และลดระยะเวลาการรอคอยผลวิเคราะห์
Development of Urine total protein detection to reduce cost and turnaround time

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด PDF

กรุณาเข้าสู่ระบบ
×
ลืมรหัสผ่าน
×