ผลงาน

การศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาเตรียมสิ่งส่งตรวจอัตโนมัติ

การศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาเตรียมสิ่งส่งตรวจอัตโนมัติ

การศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาเตรียมสิ่งส่งตรวจโดยเครื่อง ระหว่าง Roche MODULAR PRE-ANALYTICS (MPA) และ Roche Cobas 8100
เตรียม positive control DNA สำหรับการตรวจวินิจฉัยระดับโมเลกุล

เตรียม positive control DNA สำหรับการตรวจวินิจฉัยระดับโมเลกุล

เตรียม positive control DNA สำหรับการตรวจวินิจฉัยระดับโมเลกุล ของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ชนิด Acute lymphoblastic leukemia
จัดการทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก​ ด้วยเว็บแอปพลิเคชัน

จัดการทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก​ ด้วยเว็บแอปพลิเคชัน

โปรแกรมสารสนเทศเพื่อจัดการทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก​ ด้วยเว็บแอปพลิเคชัน
เปรียบเทียบความถูกต้องระหว่างเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิคด้วยสาร

เปรียบเทียบความถูกต้องระหว่างเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิคด้วยสาร

การศึกษาเปรียบเทียบความถูกต้องระหว่างเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิคด้วยสารควบคุมคุณภาพ
ลดระยะเวลาในระบบบริการทางห้องปฏิบัติการด้วยระบบ Total Lab Automation 

ลดระยะเวลาในระบบบริการทางห้องปฏิบัติการด้วยระบบ Total Lab Automation 

ลดระยะเวลาในระบบบริการทางห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกด้วยการรวมรายการทดสอบสู่ระบบ Total Lab Automation
พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ Urine total protein เพื่อลดต้นทุนและลดระยะเวลา

พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ Urine total protein เพื่อลดต้นทุนและลดระยะเวลา

พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ Urine total protein เพื่อลดต้นทุน และลดระยะเวลาการรอคอยผลวิเคราะห์
กรุณาเข้าสู่ระบบ
×
ลืมรหัสผ่าน
×