เทคโนโลยีในระบบบริการ


ห้องปฏิบัติการ

NT-PRO BNP
(หน่วยเคมีคลีนิก)

ราคา

1,800 บาท

ต่อ 1 ครั้ง

Aerobic culture and sensitivity : EYE
(หน่วยจุลชีววิทยาคลินิก)

ราคา

500 บาท

ต่อ 1 ครั้ง

Fungus: antimicrobial susceptibility test
(หน่วยจุลชีววิทยาคลินิก)

ราคา

1,800 บาท

ต่อ 1 ครั้ง

PCR for 16 Respiratory virus and 3 Respiratory bacteria
(ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุลวินิจฉัย)

ราคา

3,840 บาท

ต่อ 1 ครั้ง

Flow-MDR for AML
(หน่วยจุลทรรศน์วินิจฉัย)

ราคา

5,000 บาท

ต่อ 1 ครั้ง

PCR for TEL AML1
(หน่วยจุลทรรศน์วินิจฉัย)

ราคา

2,200 บาท

ต่อ 1 ครั้ง

Anti Mullerrian Hormone (AMH)
(หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก)

ราคา

1,750 บาท

ต่อ 1 ครั้ง

Thyroperoxidase Ab.
(หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก)

ราคา

780 บาท

ต่อ 1 ครั้ง

Myeloid DNA/RNA panel (Blood /Bone marrow)
(Targeted-next-generation-sequencing)

ราคา

15,000 บาท

ต่อ 1 ครั้ง

กรุณาเข้าสู่ระบบ
×
ลืมรหัสผ่าน
×